Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

 

Rådmannen har det overordnede arkivansvaret etter Forskrift om offentlig arkiv §1-1, 2. ledd. Rådmannens myndighet er delegert til arkivleder i Lunner kommune

Arkivleder har således ansvar for arkivdanning og oppbevaring av arkiv for hele kommunen.

 

Laster...