Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Eldre arkiv som ikke lenger er i bruk og arkiv etter organ som er nedlagt plikter etter Forskrift om offentlig arkiv § 5-1 å avlevere til arkivdepot.
Kommuner skal opprette egne ordninger for arkivdepot, eller overføre depotoppgaver til en interkommunal depotordning.

Arkivmaterialet skal etter Forskrift om offentlig arkiv § 5-2 avleveres når det er om lag 25-30 år gammelt. Det kan gjøres enkeltvedtak som fastsetter
lengre avleveringsfrister av administrative hensyn eller kortere frister av bevaringshensyn dersom det ikke går ut over tryggheten til arkivmaterialet
jfr. Arkivloven § 6.

Lunner kommune har vedtatt å kjøpe depottjenester for sine arkiver hos Fylkesarkivet i Oppland. Alt arkivmateriale før 1980 er overført dit.

Laster...