Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan - Lunner Kommune

Lunner_kommune_rund

Harestuvannet

Nettsiden inneholder arkivplan for Lunner kommune

Formål med planen
Arkivplanens formål er kvalitetssikring av arkivfunksjonen i kommunen.
Arkivplanen gir en framstilling av de overordnede retningslinjene som gjelder for arkivordningen i kommunen,
reglement og instrukser for journalføring og arkivhåndtering, og en oversikt over arkivdeler og arkivserier i de
 kommunale arkivene. 

Bestemmelsene i arkivforskriften er lagt til grunn for arkivplanen.

Arkivplanen skal til en hver tid være oppdatert. 

Arkivleder har ansvar for at arkivplanen oppdateres ved vesentlige endringer.